top of page
דגלי ישראל - הליך החקיקה

הליך החקיקה

מיד עם השבעת ממשלת ישראל ה-37, ב-4 בינואר 2023 חשף שר המשפטים יריב לוין את תוכניתו לשינויים משמעותיים במערכת המשפט. באופן מוצהר נועדה התוכנית לחזק את מעמד הרשות המחוקקת על חשבון הרשות השופטת - בין היתר על ידי הגבלת בית המשפט מעיסוק בחוקי יסוד, מניעת פסילת חוקים לא חוקתיים, הפיכת היועצים המשפטיים למשרת אמון ועוד.

ב-13 בפברואר הונחו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה שתי הצעות חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט –  

  • הצעת חוק יסוד לשינוי הרכב הועדה לבחירת שופטים כך שהקואליציה תהיה למעשה הממנה של השופטים.

  • הצעה לתיקון החוק הקיים כך שימנע מבית המשפט לדון בחוקי־יסוד.

 

בניגוד לתיקונים קודמים לחוקי יסוד, שהדיונים עליהם נערכו במשך חודשים ארוכים וכללו סקירות מקיפות של מומחים והתדיינות מעמיקה - במקרה הזה, יו"ר הועדה שמחה רוטמן העמיד תוך פחות משבוע את ההצעות להצבעה והן אושרו בקריאה ראשונה ב-20 בפברואר.

 

למרות מחאות של כמעט כל הגורמים המקצועיים, אישרה ב-14 במרץ הכנסת בקריאה ראשונה  תיקון משמעותי נוסף לחוק-יסוד: השפיטה. לפי ההצעה, פסילת חוקים תתאפשר בבית המשפט העליון בלבד, רק בהרכב מלא של 15 שופטים וברוב של 80% ורק בנסיבות ספציפיות ביותר של פגמים בהליך. החוק מונע מבית המשפט העליון מלדון בפסילת חוק הכולל הוראת התגברות.

 

ב-27 במרץ בעקבות התגברות המחאה הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו על עצירה זמנית של החקיקה. לדבריו "מתוך אחריות לאומית ורצון למנוע את הקרע בעם - החלטתי להשהות את הקריאה השניה והשלישית של החוק בכנס הזה של הכנסת כדי להגיע להסכמה רחבה".

 

הוסכם על סדרת שיחות בבית הנשיא שמתרחשת בימים אלה.

bottom of page