top of page
דגלי ישראל - פרטי הרפורמה במערכת המשפט

פרטי הרפורמה במערכת המשפט

החוק, החקיקה ובית המשפט בישראל, מעולם לא העסיקו את הציבור הרחב, כמו שהם מעסיקים אותו בחודשים האחרונים. גם שאלת ישראל דמוקרטית או לא, כלל לא היתה על הפרק.
מונחים כמו רפורמה משפטית, הועדה לבחירת שופטים, שופטי בית המשפט העליון,  בג"ץ ועוד, הפכו ממש לסלבס במנועי החיפוש.

כמו בכל עסק שמנוהל היטב, חשוב לפעמים לעצור ולבחון מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. במיוחד, אחרי 75 שנות קיום, בעולם המשתנה בקצב מסחרר.

 

אין בעיה להעמיד את מערכת המשפט לבדיקה ובחינה ולשנות בה את הדרוש שינוי, כל זמן שנמשיך לקדש את עיקרון הפרדת הרשויות ושימורה של הרשות השופטת כעצמאית, מקצועית, ניטרלית ובעלת כח שווה לזה של הרשויות המחוקקת והמבצעת. 

כנסת ישראל - פרטי הרפורמה במערכת המשפט
רקע כללי

רקע כללי לרפורמה

שר המשפטים לוין טוען כי קיימת התערבות יתר של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת.
מערכת המשפט, לדבריו, מכריעה בניגוד לדעת המחוקק והממשלה ולמעשה הופכת לרשות הקובעת, על אף שלא נבחרה לעשות זאת. התוצאה לטענתו היא פגיעה במשילות הממשלה ובדרדור אמון הציבור במערכת המשפט.

 

הרפורמה שלו מציעה ארבעה תיקונים משמעותיים במבנה הרשות השופטת ויחסה עם מוקדי השלטון הנוספים - הכנסת והממשלה.

אנשים יוצאים לרחובות

על מה יוצאים אנשים לרחובות?

שני צדדים לרפורמה.
 

אלו המאמינים, שהיא טובה למדינה, שריכוז הכח בידי מי שנבחרו בהכרעת רוב, הוא ראוי וצודק. אפשר לסמוך על חברי הכנסת והממשלה שלא ינצלו את כוחם.

 

הצד שכנגד - מזהה סכנה לדמוקרטיה במדינת ישראל. הוא מכנה את הרפורמה "הפיכה חוקתית" או ״הפיכה משפטית״ וחושש מריכוז כוח בידי גוף אחד - הממשלה. קיים חשש אמיתי בקרב חלקים נרחבים מהעם, שלא יזכו עוד לייצוג הולם. לדברי המוחים, אזרחי המדינה, בהיעדר גורמי שלטון מאזנים, הם יהיו נתונים לחסדיהם של אנשים ודמויות פוליטיות בתקווה שאלו ישמרו על מכלול זכויות היסוד שלהם ועל המשך קיומם של הסדרים וחוקים דמוקרטים כמו: בחירות חופשיות בעתיד, חופש דיעה, אמונה, ביטוי, הפגנה וכו'.
 

חוסר האמון בנציגי הממשלה הנוכחית לאור התנהלותם בחודשים האחרונים יצרה פחד אמיתי מפני העתיד האישי והמדיני. פחד זה, הוא המוציא אנשים לרחובות.

ארבעת השינויים המהותיים ברפורמה המשפטית

ארבעת השינויים המהותיים ברפורמה המשפטית

חוקים ופסילתם

חוקים ופסילתם

מצב קיים:
בג"צ פוסל מפעם לפעם חוקים או סעיפי חוק שחוקקה הכנסת, אם בהכרעת רוב שופטים, הוחלט שהם סותרים חוק יסוד (מאז 1995 פסל בג"צ 22 חוקים בלבד בנימוק שאינם חוקתיים, בארה"ב לעומת זאת ב-9 השנים האחרונות נפסלו למעלה מ 170 חוקים).

על פי הרפורמה במצב החדש:
גם אם חוק נפסל על ידי בג"צ, הכנסת יכולה לשוב ולחוקק אותו ברוב של 61 חברים (המינימום של הרכב הקואליציה הכפופה למשמעת קואליציונית).

דוגמה: 

קואליציית ימין חרדים תוכל לחוקק שלגיטימי להפריד בין נשים לגברים במקומות ציבוריים דוגמת ספריות או קופות חולים, ואם בית משפט יבקש לפסול את ההפרדה בנימוק של פגיעה בשוויון - הקואליציה תוכל לחוקק מחדש.                                                 
קואליציית מרכז שמאל תוכל לחוקק הגבלה על עליית יהודים להר הבית, או להפסיק ללא התראה סבסוד מסוים שמקבלת הקהילה החרדית - ואם בית משפט יבקש לפסול את החקיקה מטעמים של חופש דת או פגיעה בלתי סבירה בזכויות של ציבור מסוים - הקואליציה תוכל להתעלם מפסיקת בג"צ ולחוקק מחדש.

לקריאה נוספת על פסקת ההתגברות

עילת הסבירות

עילת הסבירות

מצב קיים:

לגבי הממשלה – במידה שתבוטל עילת הסבירות, פקידים בממשלה או בשלטון המקומי ייבחנו רק לפי האם קיבלו החלטה במסגרת סמכותם או לא ולא אם יש הגיון בהחלטה שלהם, למשל – פקיד בעירייה יחליט שהוא משבץ את הילד שלכם בגן רחוק. אתם חושבים שזה קרה בגלל שלא מצאתם חן בעיניו וזו סתם התעמרות, אבל בית משפט יוכל לבחון רק את השאלה האם ההחלטה על שיבוץ בגן היא במסגרת סמכות של הפקיד או לא (ובהנחה שזה תפקידו בעירייה – זו בהחלט סמכותו).


לענייני הכנסת - לעתים נדירות ביותר, מוצא עצמו בית המשפט בוחן ופוסל החלטות גופי שלטון, אם הוא מגיע למסקנה שההחלטה קיצונית ובלתי סבירה, מונעת משיקולים זרים, שאינם רלוונטים. אם ההחלטה מוטה, מפלה, לא שוויונית או כלל אינה רציונלית.

על פי הרפורמה במצב החדש:

לא תתקיים עילת הסבירות. אין צורך בה. הכנסת , הממשלה והפקידים בשלטון המקומי פועלים תמיד כגוף סביר.

דוגמה: 

הכנסת יכולה להחליט שסביר להפריד נשים וגברים בנסיעה בתחבורה ציבורית, או שסביר לא לתת שירות כמו טיפול רפואי לאדם כלשהו בגלל אמונתו, לבושו, לאום, מגדר וכו'.

מינוי יועצים משפטיים

מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה

מצב קיים:

בהתאם למקובל במגזר הציבורי, יועמ"שים נבחרים במכרז על בסיס כישוריהם ויכולתם להשיא עצה משפטית לשרים ולמשרדי הממשלה, כדי שלא יעברו בעצמם על החוקים הקיימים ולא יסכנו את הדמוקרטיה.

על פי הרפורמה במצב החדש:

יועמ"ש יהיה משרת אמון, שהשר יכול להחליפה בכל רגע. מצב כזה יקשה מאד על יועץ משפטי לגלות עמדה עצמאית ומקצועית אל מול שר, או אל מול החלטות מדיניות שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות החוק.

דוגמה: 

צריך לומר גם כיום במרבית המקרים, היועץ המשפטי יסייע לשר להוציא לפועל את מדיניותו באופן חוקי. אבל עבור המקרים הקיצוניים, בהם שר עלול לפעול באופן לא חוקי - עלינו לקוות שיעמוד מולו יועץ משפטי עצמאי ומקצועי.  

כך למשל, אם השר מחליט לתת תקציב עודף לעיר שבה פעילים רבים ממפלגתו, או הפוך: בעיר שבה אין לו פעילים והוא רוצה לעודד הצטרפות של פעילים אליו ולמפלגתו - יועץ משפטי עצמאי יוכל לבלום הצעות מסוג זה הפוגעות בשוויון.

שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים

שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים

מצב קיים:

מאז 1953 הוועדה מונה 9 חברים לפי החלוקה הבאה:

 • 3 שופטי ביהמש העליון - הנשיא ועוד שניים הממונים על ידו.

 • 2 שרים

 • 2 חברי כנסת - לרוב 1 מהקואליציה ו 1 מהאופוזיציה

 • 2 נציגי לשכת עורכי הדין

מאז 2008:
שופט ייבחר לבית המשפט העליון ברוב של 7 מתוך ה 9 כשלמעשה קיים וטו גם לנציגי הקואליציה (שני שרים וח"כ = 3) וגם לביהמ"ש (3 שופטים) - כך שכאשר נבחר שופט תמיד יהיה ייצוג של כל העמדות.

 

המינויים האחרונים לבית המשפט העליון נעשו בתקופתו של גדעון סער כשר המשפטים, ולפני כן  בתקופת השרה איילת שקד. השופטים נבחרו ברוב גדול והם מייצגים חלקים רחבים בחברה הישראלית. היתה תחושה של ניצחון גדול וסוחף. בתקופת שר המשפטים אבי ניסנקורן נבחרו שופטים רבים לבתי המשפט השלום והמחוזי.

 

נשיא בית המשפט העליון נבחר לפי שיטת סניוריטי - המבוגר בין השופטים. פעם יהיה ליברל, פעם שמרן, פעם דתי פעם חילוני. הכל אפשרי.

על פי הרפורמה במצב החדש:

תכנית רוטמן הבסיסית - 9 שופטים מתוכם

 • 5 אנשי קואליציה

 • 1 נציג אופוזיציה

 • נשיא ביהמ"ש העליון

 • 2 שופטים בדימוס שימונו על ידי שר המשפטים ובתנאי שנשיא העליון ייאשר אותם

בחירת שופט ברוב של 5 מ-9.

על פי המתווה השני של הנשיא: 

ועדה בת 11 חברים:

 • 3 שופטים

 • 3 שרים

 • 3 חברי כנסת – 1 קואליציה, 2 אופוזיציה משתי סיעות שונות.

 • 2 נציגי ציבור על פי הצעת שר המשפטים ובהסכמת נשיא העליון

בחירת שופטים לעליון ברוב של שבעה. 

נכון לרגע כתיבת שורות אלה, מתקיימים דיונים בבית הנשיא בהשתתפות נציגי הממשלה ונציגי האופוזיציה ומנסים לגבש מתווה שיוסכם על כולם.

 

המשמעות של ההצעות כפי שהועלו על ידי לוין ורוטמן - אפשרות לביטול עקרון הפרדת הרשויות

ייתכן מצב לפיו, הקואליציה תוכל למנות את השופטים מטעמה על מנת שייצגו את עמדותיה ומדיניותה ובמקביל למנות נשיא "משלה" לבית המשפט העליון. במצב זה תהיה לרשות המבצעת שליטה כמעט מוחלטת ברשות השופטת, הביקורת השיפוטית תהפוך ללא אפקטיבית והפיקוח יתרוקן מעוצמתו. 
השופטים שיהיו מועמדים לתפקיד עלולים להיות נתונים ללחצים של גורמים בממשל, אם ירצו להיבחר ולהתקדם. 

החלשת הרשות השופטת לאורך השנים תאפשר כוח בלתי מוגבל ומבוקר לשלטון.
היא תבטל את עיקרון הפרדת הרשויות ואת עיקרון 'האיזונים והבלמים'.
היכולת לבקר את פעילות גופי המשילות תחלש עד תעלם. כך גם נקיטת פעולה מתוך תפיסה של טובת הציבור על כל מרכיביו וקהליו.

bottom of page