top of page

מה קרה בהונגריה?

עלייתו של אורבן

עלייתו השניה של ויקטור אורבן

ויקטור אורבן זכה בבחירות לפרלמנט ההונגרי בשנת 2010 באמצעות מפלגתו, Fidesz – האיחוד האזרחי ההונגרי. "פידס" הבטיחה ניצחון משמעותי, והשיגה, יחד עם מפלגה נוספת, רוב של שני שלישים בפרלמנט. זו היתה הפעם השנייה בה ניצח אורבן את הבחירות. הפעם הקודמת היתה ב 1998 ונמשכה קדנציה אחת בלבד.

היו מספר גורמים שתרמו להצלחתו האלקטורלית של אורבן בשנת 2010:

  1. חוסר שביעות רצון מהממשלה המכהנת: בחירות 2010 התקיימו על רקע חוסר שביעות רצון נרחב ממפלגת השלטון הסוציאליסטית ההונגרית (MSZP). ה-MSZP התמודדו עם ביקורת על טיפולם במשבר הפיננסי העולמי ועל תפיסת השחיתות.

  2. חששות כלכליים: הונגריה התמודדה עם השפעות המשבר הפיננסי של 2008, שהוביל לקשיים כלכליים, כולל רמות גבוהות של חוב ציבורי וגירעונות תקציביים. מפלגתו של אורבן ניצלה את דאגותיו הכלכליות של הציבור והבטיחה לשים בראש סדר העדיפויות יציבות כלכלית וצמיחה.

  3. רטוריקה לאומנית ופופוליסטית: אורבן ופידס אימצו שיח לאומני ופופוליסטי, שהדהד בקרב חלק ניכר מציבור הבוחרים. הם הדגישו את ההגנה על הזהות הלאומית, הערכים התרבותיים והריבונות ההונגרית, ופנו לבוחרים שחשו תחושת לאומיות וחששות מפני גלובליזציה והגירה.

  4. הבטחות קמפיין: פידס ניהלה קמפיין על מצע שהבטיח שינויים ורפורמות משמעותיים: שיפור הכלכלה, הפחתת האבטלה, הורדת מיסים וחיזוק החוק והסדר. הבטחות אלה קסמו לבוחרים שחיפשו פתרונות מוחשיים ושינוי כיוון.

  5. קמפיין מיומן ועוצמה ארגונית: Fidesz ניהלה קמפיין מאורגן וממושמע בהובלתו של לא אחר מאשר ארתור פינקלשטיין. הקמפיין עשה שימוש יעיל ואפקטיבי באסטרטגיות מדיה ותקשורת. הם הצליחו לגייס את הבסיס שלהם ולמשוך תמיכה ממגזרים שונים בחברה, כולל מצביעים כפריים, קבוצות שמרניות ומעמד הביניים. חשוב לציין כי הצלחתם האלקטורלית של ויקטור אורבן ופידס הייתה נושא לוויכוח, כאשר מבקריו העלו חששות לגבי שחיקת הנורמות הדמוקרטיות וריכוז הכוח במהלך כהונתו.

דמוקרטיה, כלכלה ודעת קהל

השפעת שלטונו של ויקטור אורבן על הדמוקרטיה, הכלכלה ודעת הקהל העולמית

מאז נבחר ב 2010 כהונתו של ויקטור אורבן כראש ממשלת הונגריה מאופיינת בשינויים משמעותיים במגוון רחב של סוגיות, כולל בסוגיות חוקתיות, משפטיות וחברתיות, המעלים חשש להמשך קיומה של הדמוקרטיה בהונגריה. הכלכלה בצניחה ודעת הקהל הן בתוך הונגריה והן בעולם אינה אוהדת.

מה קרה ב 13 השנים האחרונות בהונגריה?

הדמוקרטיה

ממשלתו של אורבן ספגה ביקורת על שחיקת המוסדות והאיזונים והבלמים הדמוקרטיים. השלטון הוביל מהלכים נרחבים לריכוז כוח, כולל שכתוב החוקה, הלאים כמעט לחלוטין את שוק התקשורת, ערך שינויים בשיטת הבחירות, הגביל מאוד בעצמאות השיפוטית ופגע באופן חמור בזכויות נשים, להט״ב ומיעוטים. פעולות אלה נתפסו על ידי המבקרים כחותרות תחת עקרונות דמוקרטיים ויוצרות סביבה המגבילה פלורליזם פוליטי והתנגדות.

הכלכלה

המדיניות הכלכלית שיושמה תחת ממשלתו של אורבן התמקדה בתחילה בהתמודדות עם האתגרים הפיננסיים של הונגריה, כגון צמצום הגירעונות התקציביים והגדלת התעסוקה. עם זאת, נמתחה ביקורת על חוסר שקיפות בקבלת החלטות כלכליות, העדפה כלפי אינטרסים עסקיים מסוימים והיחלשות אמצעי ההגנה המוסדיים מפני שחיתות. גורמים אלה העלו חששות לגבי הקיימות וההוגנות ארוכות הטווח של הפיתוח הכלכלי של הונגריה.

האיחוד האירופי

פעולותיה של הונגריה תחת הנהגתו של אורבן גרמו למתיחות ביחסיה עם האיחוד האירופי. האיחוד האירופי מתח ביקורת על ממשלתו של אורבן על טיפולה במוסדות דמוקרטיים, חופש התקשורת ושלטון החוק. הדבר גרם למתחים בין הונגריה למוסדות האיחוד האירופי, כולל מחלוקות בנושאים כמו הגירה, זכויות אדם ומימון של האיחוד האירופאי. האיחוד האירופי פתח במספר הליכים משפטיים נגד הונגריה, כולל הפעלת סעיף 7 באמנת האיחוד האירופי, שעלול להוביל לסנקציות אם יהיו הפרות חמורות ומתמשכות של ערכי האיחוד.

ארצות הברית

גם יחסיה של הונגריה עם ארה"ב התמודדו עם אתגרים בתקופת כהונתו של אורבן. בכירים ומחוקקים בארה"ב הביעו חששות מפני נסיגה דמוקרטית, הגבלות על החברה האזרחית והיחלשות המוסדות הדמוקרטיים. ממשלת ארה"ב העלתה חששות אלה והטילה סנקציות ממוקדות על אישים וגופים הונגריים הנחשבים מעורבים בשחיתות ובערעור תהליכים דמוקרטיים.

דעת הקהל הבינלאומית

מדיניותו ופעולותיו של אורבן משכו תשומת לב ועוררו תגובות מגוונות ברחבי העולם. בעוד שחלק מתומכיו רואים בו מנהיג חזק המגן על האינטרסים הלאומיים, מבקריו רואים בו איום על הנורמות הדמוקרטיות ועל הערכים האירופיים. נשמעו קריאות לבחינה מעמיקה יותר ולנשיאה באחריות מצד הקהילה הבינלאומית, לרבות דיונים על השלכות המסלול הדמוקרטי של הונגריה.

מיעוטים וזכויות אדם

השפעת שלטונו של ויקטור אורבן על  מיעוטים וזכויות אדם

השפעתה של ממשלתו של ויקטור אורבן על מיעוטים וזכויות אדם בהונגריה הייתה נושא לדאגה ולביקורת. כמה נקודות מפתח שיש לקחת בחשבון כוללות:

זכויות מיעוטים

היו חששות לגבי היחס לקבוצות מיעוט, במיוחד אוכלוסיית הצוענים, בהונגריה. הדיווחים על אפליה, דחיקה לשוליים ופערים חברתיים-כלכליים נמשכים, ומדגישים את האתגרים הניצבים בפני קהילות אלה. המבקרים טוענים כי הממשלה לא עשתה די כדי לטפל בסוגיות אלה ולהבטיח שוויון זכויות והזדמנויות לקבוצות מיעוט.

זכויות LGBTQ+

נעשו ועדיין נעשות פעולות מדיניות שנויות במחלוקת המכוונת לקהילת LGBTQ+. הממשלה חוקקה חקיקה שהגבילה את זכויותיהם של זוגות חד-מיניים, כולל הוראה מפורשת בחוקה כי נישואים הינם בין גבר לאישה בלבד; הגבילה דיונים בנושאי להטב"ק+ בבתי ספר ואסרה על הכרה חוקית בטרנסג'נדרים ובאינטרסקסים. פעולות אלה זכו לביקורת נרחבת כמפלות וכהפרה של זכויות אדם.

חופש הביטוי וחופש התקשורת

בהונגריה הממשלה שינתה לחלוטין את אופי הרגולציה על שוק התקשורת, ועשתה שימוש ברגולציה כדי להשתיק ביקורת על השלטון. כך, ניתן לראות כיום כי רבים מבעלי זכויות השידור ובעלי חברות התקשורת מקורבים לאורבן אישית ועושי דברו. הממשלה הואשמה בהפעלת השפעה על הנוף התקשורתי, בביסוס השליטה בתקשורת הציבורית ובהגבלת העיתונות העצמאית. פעולות אלה עוררו שאלות לגבי חופש הביטוי ויכולתו של הפרט לגשת למקורות מידע מגוונים.

חברה אזרחית וארגונים לא ממשלתיים

ממשלת אורבן יזמה חקיקה המטילה מגבלות ותקנות על ארגוני חברה אזרחית וארגונים לא ממשלתיים, במיוחד אלה המקבלים מימון זר, וכן אסרה על ארגוני חברה אזרחית לסייע לפליטים ומבקשי מקלט. המבקרים טוענים כי צעדים אלה נועדו להחניק קולות עצמאיים, להגביל את פעילותם של ארגוני זכויות אדם ולפגוע בעבודתה של החברה האזרחית בקידום זכויות מיעוטים וצדק חברתי.

שלטון החוק והעצמאות השיפוטית

הממשלה ערכה רפורמות נרחבות במערכת המשפט שהביאו להגבלת הרשות השופטת ולפגיעה בעצמאותה. כך, נחקק חוק אשר מוריד את גיל הפרישה של שופטים, באופן שאילץ את השופטים הבכירים ביותר בבית המשפט העליון ובבית המשפט לחוקה לפרוש; הועלו מספר השופטים בבית המשפט החוקתי, כך שנערכו מינויים רבים של שופטים המקורבים לשלטון; וכן שונתה דרך בחירת השופטים. לצד זאת, שונתה החוקה ההונגרית, ונאסר על בית המשפט לחוקה להתערב בתוכן החוקה.

חשוב לציין כי סוגיות אלה נתונות לביקורת פנימית ובינלאומית, כאשר ארגוני זכויות אדם, גופים בינלאומיים ומדינות אחרות הביעו דאגה מיחסה של הונגריה למיעוטים ומעמידתה בסטנדרטים של זכויות אדם.

bottom of page