top of page
דגלי ישראל - חוקי הרפורמה

חוקי הרפורמה

מאז נבחרה הכנסת ה-25 הונחו על שולחנה אלפי הצעות חוק. למעלה מ-150 מההצעות נוגעות בסוגיות בסיסיות של סדרי המשטר והשלטון בישראל. החוקים הללו לא עוסקים ביוקר המחיה או בטחון אישי אלא בסוגיות שונות לחלוטין - החל בפיקוח על הבחירות לכנסת, אמות מוסר של חברי הכנסת, מינויים בשירות הציבורי ועד לגבולות חופש הביטוי, היצירה והתרבות.

הקואליציה מתמקדת בהעברת הרפורמה המשפטית על מנת שניתן יהיה לחוקק את 150 החוקים האלה, שכיום עמידתם  במבחן השיוויון, הצדק וחירות הפרט, מוטלת, עבור רבים, בספק. הנה רשימה חלקית ביותר:

הצעת חוק שירות הציבור (מתנות)

(תיקון – תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023 

סימול: פרטית/2303/25 

יוזם: עמית הלוי (הליכוד) 

סטטוס: הכנה לקריאה ראשונה  

 

המשמעות: חוק המאפשר לעובדי ציבור, שרים, ראשי ממשלה ובני משפחתם, לקבל תרומות למימון צרכים אישיים דחופים. אין בחוק פיקוח על מה הם הצרכים או מה תהיה התמורה שתינתן בעבור המתנה. לדוגמה - בעל מפעל אסבסט יוכל להעביר כספים לאישתו  של הממונה על היתרים במשרד לאיכות הסביבה בתואנה של תמיכה לצרכים אישיים של הממונה.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים)

(תיקון – מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2023 

סימול: פרטית/2212/25, 

יוזמים: אליהו רביבו (הליכוד) ואחרים 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

המשמעות: הפיכת הייעוץ המשפטי הבלתי-תלוי למשרות אמון של השר המופקד. משומר על שלטון החוק, יהפוך התפקיד למלבין מעשי השר. 

הצעת חוק יסוד: לימוד תורה

סימול: פרטית/1540/25 

יוזמים: משה גפני (יהדות התורה), יעקב אשר (יהדות התורה), יצחק פינדרוס (יהדות התורה) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

המשמעות: לימוד תורה יושווה ל"שירות משמעותי של מדינת ישראל והעם היהודי" בדומה לשירות קרבי של כוחות הבטחון.   

הצעת חוק הבחירות לכנסת

(תיקון – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית), התשפ"ג-2022 

סימול: פרטית/765/25 

יוזם: אליהו רביבו (הליכוד) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ימונה לפי המלצת יו"ר הכנסת ובכל מקרה לא יהיה שופט עליון. כלומר, השלטון בוחר מי יפקח על טוהר הבחירות ומכריז על תוצאותיהן.

הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג-2023

סימול: פרטית/1579/25 

יוזם: ישראל אייכלר (יהדות התורה) 

סטטוס: הכנה לקריאה ראשונה 

 

המשמעות: הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון בתחומים אזרחיים על פי דין תורה, על חשבון מערכת המשפט האזרחית וחוקיה.

הצעת חוק חסינות כוחות הביטחון באירועים מבצעיים, התשפ"ג-2023 

סימול: פרטית /1784/25, פ/1265/25 

היוזמים: ניסים ואטורי (הליכוד) וצביקה פוגל (עוצמה יהודית) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 


המשמעות: מתן חסינות מוחלטת לכוחות הביטחון מחקירה או העמדה לדין על פעולות שעשו בעת שירותם הצבאי. החשש של משפטנים הוא שביטול הביקורת השיפוטית בישראל תחשוף כל ישראלי שמטייל בחו"ל לסכנה של חקירה והעמדה לדין על פשעי מלחמה.

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה

(תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשפ"ג-2023 

סימול: פרטית /1498/25 

יוזמים: משה גפני (יהדות התורה), יעקב אשר (יהדות התורה) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: השטח של החוף הנפרד ייקבע לפי מספר המתרחצים הממוצע, כלומר חלק לא מבוטל מחופי ישראל בערים הגדולות יהפוך לחוף נפרד.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים)

(תיקון – הכרה בלימודים תורניים גבוהים לעניין תנאי סף), התשפ"ג-2022 

סימול: פרטית /153/25 

יוזם: אוריאל בוסו (ש"ס) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: להכיר בתעודות ההסמכה לרבנות כמקבילות לתארים אקדמיים במכרזים ציבוריים. 

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי) 

סימול: כנסת/953 

יוזמים: אופיר כץ (הליכוד) ואחרים  

סטטוס: בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה  

 

המשמעות: בג"ץ לא יוכל להתערב במינוי שרים. גם אנשים שהורשעו בעבירות, יוכלו לכהן כשרים.

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – איסור חקירה פלילית נגד ראש הממשלה בתקופת כהונתו) 

סימול: פרטית/2801/25 של דוד אמסלם (הליכוד) 

סטטוס: קריאה טרומית 

 

המשמעות: מכונה גם "החוק הצרפתי" ומונע עריכת חקירה פלילית או העמדה לדין של ראש ממשלה בתקופת כהונתו.

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג-2023 

סימול: מ/1600 

יוזמים: הוועדה לביטחון לאומי 

סטטוס: הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

 

המשמעות: הקלה משמעותית למשטרה במעקב אחרי אזרחים ואחרים באמצעות מערכות צילום מתקדמות. חדירה לא מבוקרת לפרטיות של אזרחי ישראל ואחרים.

הצעת חוק לקביעת שעות ההצבעה בקלפיות ולקביעת היקף יום השבתון בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022

סימול: פרטית /328/25 

יוזם: משה גפני (יהדות התורה) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: ביטול יום השבתון בבחירות – מה שיקשה על אוכלוסיה עובדת להשתתף בהליך הדמוקרטי ויתן ייצוג יתר לאוכלוסיות שאינן שותפות בנטל.

הצעת חוק הפרטת תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשפ"ג-2022 

סימול: פרטית/176/25 

יוזמת: טלי גוטליב (הליכוד) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: הפרטת תאגיד השידור הציבורי והשארת השידור בידי גופים מסחריים בלבד. פגיעה בתעשיית הטלויזיה, בתרבות הישראלית ובלכידות החברתית.

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה

(תיקון – פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה), התשפ"ג-2022 

סימול: פרטית/919/25 

יוזם: אופיר כץ (הליכוד) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: שלילת גמלאות הביטוח הלאומי ממי שהורשע בעבירה של פגיעה בכבוד הדגל. השלטון יקבע מה זו פגיעה או מהו הכבוד ויוכל לשלול את הפנסיה של אדם שחסך כל חייו.

הצעת חוק יסודות התקציב

(תיקון – הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה של עובד או נושא משרה), התשפ"ג-2022 

סימול: פרטית /593/25 

יוזם: חנוך מילביצקי (הליכוד) 

סטטוס: הונחה לקריאה טרומית 

 

המשמעות: המדינה תקנוס גופים שנאמרו בהם דברי תמיכה בפעולות נגד עקרונות המדינה על ידי עובד המוסד. כלי מאוד מפחיד לדאוג לסתימת פיות כנגד כל מי שלא מתיישר עם כל עקרונות המדינה, המקובלים על כל ממשלה מכהנת.

bottom of page