top of page

חוקה לישראל

מהי חוקה

מהי חוקה ומה חשיבותה?

אגד עקרונות יסוד חזקים ומהותיים, המהווים את התשתית לקביעת מבנה המשטר והשלטון במדינה, יסודות החוק, המנהל והרוח.
החוקה מתווה את אופיה וצביונה של המדינה ומבקשת להגדיר:

  • מהן רשויות השלטון? המדינתי והמקומי (במדינות גדולות לרבות חלוקה לפדרציות)

  • איך הן נבחרות?

  • מה המבנה שלהן?

  • מה יחסי הגומלין והכוחות ביניהן?

 

חוקה מהווה, סוג של אמנה חברתית בין השלטון ומוסדותיו לאזרחי המדינה.


לכן, בין היתר, היא תשאף להגדיר מנגנון שימנע ריכוז כח פוליטי בידי גוף אחד (כמו למשל הפרדת רשויות ועיקרון האיזונים והבלמים) מתוך כוונה להגן על כלל אזרחי המדינה – רוב או מיעוט.


רוב החוקות שכוננו בעולם במדינות הדמוקרטיות, עוסקות גם בזכויות האדם וקבוצות המיעוט.

לסיכום, נוכל לומר שהחוקה, היא התשתית עליה מוקמת מדינה מתוקנת. תשתית חזקה, היא מפתח למדינה חזקה, חברה חזקה והמשכיות.

עוצמת החוקה

עוצמת החוקה

עוצמתה ותקפותה של חוקה לאורך שנים נמדד בקבלתה בהסכמה רחבה ככל האפשר. לעתים גם באמצעות 'משאל עם' ולא רק נציגי העם. משהו שמחבר את כולם. אפשרויות נוספות הן בחירה ברוב מיוחס וגבוה במיוחד, ובאישור של שתי כהונות פרלמנטריות למשל.

עליונות ונוקשות של חוקה

עליונות ונוקשות של חוקה

שני מאפיינים עיקריים, יבדילו ויבחינו בין חוקה למערכת החוקים הרגילה.
עליונות = החוקה היא החקיקה הגבוהה ביותר.
נוקשות = מתייחס למידת הקושי לשנות, לתקן או להפיל אותה.
אם מתקבל עיקרון העליונות, הרי שברור, שגם הנוקשות צריכה להיות רבה יותר ומשמעותית יותר מעבר לחקיקה האחרת.

דוגמאות למנגנוני שינוי אפשריים:

  1. הרוב הנדרש לביצוע שינויים יהיה גדול יותר באופן משמעותי אל מול הרוב הנדרש לשינוי חקיקה רגילה.

  2. תהליך ממושך יותר חוצה קדנציות ופרלמנטים

  3. משאל עם

ביחד או לחוד, באופן חלקי או מלא.


ככה יישמר מעמדה של החוקה לאורך זמן, מבלי שתהיה תלויה ברוב מזדמן של פרלמנט (בישראל כנסת מזדמנת, מימין או משמאל)

מגילת העצמאות והחוקה בישראל

מגילת העצמאות והחוקה בישראל

מתוך מגילת העצמאות:

"אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע ​ל-ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקר​א בשם ישראל".

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויו​ת חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

ומה קרה מאז?
לא כוננה חוקה. אי הסכמות מלוות את כנסת ישראל מיום הקמתה.

 

כמה טיעונים שהועלו:
התומכים בחוקה, מחברי הכנסת הראשונה טענו שברוב מדינות העולם יש חוקה, שחוקה היא בעלת ערך חינוכי ותרבותי ראשון ממעלה וכמובן מסמך כזה יחייב את כל מוסדות המדינה, לרבות הכנסת המחוקקת וישמש יסוד להתנהלות המדינה.
לקראת עליית היהודים, גם ראו בחוקה כלי שיאפשר לקדם את עניין "כור ההיתוך", ברצוננו לכונן מדינה המושתת על עקרונות השוויון ללא הבדל דת, גזע, מין וכו'.

 

מתנגדי החוקה טענו, שהכרזת העצמאות כוללת למעשה כל מה שצריך בחוקה מתקדמת, שגם בבריטניה אין חוקה וזה עדיין עובד מצוין, אז למה צריך? שמרבית היהודים עדיין לא הגיעו לארץ ולכן, יש מקום להמתין קצת, לפני שקובעים חוקה לכל 'מי שטרם הגיעו'.

ייתכן שהקול המשמעותי ביותר היה זה שטען, שישראל המתעצבת מרובת אתגרים ובעיות וקשה להגיע להסכמה רחבה בכל הנוגע לעקרונות הרוח שיעצבו את דמות העם – בעיקר היה הדבר אמור על בין הכוחות הדתיים והחילוניים.

לבסוף בשנת 1950, הגיעו לפשרה המכונה פשרת הררי, לפיה הכנסת תחוקק סדרה של חוקי יסוד שיחברו יחד לכדי חוקה.

bottom of page