top of page
Law_Site090523Strips8.jpg

השפעות הרפורמה על הכלכלה ותקציב המדינה

דירוג האשראי של ישראל

לאחרונה פרסמו סוכנויות דירוג השראי כמו מודי׳ס וS&P עדכון שנתי לדירוג של ישראל. מסקנותיהן עלו בכותרות וכללו התייחסות לרפורמה המשפטית ולממשל בישראל. מה הקשר בין הכלכלה ודירוג האשראי לרפורמה? הנה הסבר מפורט על מודי׳ס, דירוג האשראי, ואיך זה משפיע עלינו. 

תקציב המדינה לשנת 2023

במסגרת פעילות הממשלה, עליה לקבוע את התקציב השנתי או דו-שנתי. התקציב מראה את סדר העדיפויות של הממשלה, מה בכוונתה להשקיע, וחשוב לא פחות - איפה אין בכוונתה להשקיע. דיוני התקציב תמיד מלווים בדעות שונות ומו״מ בין חברי הקואליציה. השנה דיוני התקציב תפסו נתח משמעותי מחדשות היום והפכו למרכז שיחת היום. 

תקציב הממשלה הוא בעל השלכות לטווח הקצר ולטווח הארוך על כל אזרח בישראל. התקציב חייב להיות מגובה בהכנסות הממשלה ממיסים ועל כן הממשלה נאלצת לאזן בין צרכים שונים לבין נטל המיסים על האזרחים. מצד שני, כל אזרח משלם מיסים רוצה לדעת שכספי המיסים ״עובדים עבורו״ ומשמשים למתן שירותי כגון שירותי בריאות, תשתיות תחבורה, חינוך, ועוד. 

לקריאה נוספת על נושאי תקציב: 

bottom of page